Hjem - Lions Aars

Menu

Ansøgningsprocedure

Har du/I et projekt, der falder ind under et af vore støtte formål, modtager vi meget gerne en ansøgning. Vi anbefaler, at fanen "dette støtte vi" læses, før du/I sender en ansøgning.


VIGTIGT - når du sender en ansøgning til os, accepterer du samtidig, at at Lions Club Aars deler, behandler og gemmer dine oplysninger i henhold til persondataloven. Vi ønsker ikke, at der i ansøgninger er fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Bliver jeres ansøgning bevilget (helt eller delvis), giver I samtidig Lions Club Aars ret til at bruge billeder, der vedrører donationsformålet, ligesom vi har ret til at oplyse offentligheden omkring vor donation.

Ved forespørgsel forventer vi også, at I aktivt deltager i en pressemeddelelse og gerne stiller op til et af vore klubmøder og fortæller, hvordan vor donation har været med til at gøre en forskel.

Krav til ansøgning:

Ansøgninger sendes pr. mail til:  aars ved lions prik dk (klubbens præsident)

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, bør en ansøgning indeholde følgende punkter:

  1. En beskrivelse af den organisation/forening, der søger. Oplys venligst cvr. nummer.
  2. Medsend gerne vedtægter, sidste regnskab og evt. referat af sidste generalforsamling sammen med ansøgningen.
  3. Beskriv det formål, som de søgte midler skal anvendes til.
  4. Omfang af støtte/beløb.
  5. Vedlæg gerne et budget for aktiviteten.
  6. Er der søgt støtte andre steder, oplys hos hvem og hvilket beløb, der er søgt.
  7. Evt. dokumentation for hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt.
  8. Navn. E-mail samt telefonnummer på støtteansøgningens kontaktperson
  9. Kontonummer til overførsel af evt. bevilget støtte. Før udbetaling kan ske, skal der foreligge dokumentation for anvendelse af beløbet eller en tro og love erklæring for anvendelse af beløbet.

Skabelon til en ansøgning

Lions Aars vil i nogle tilfælde bede om yderligere oplysninger, før ansøgningen kan behandles. Når vi har alle de relevante oplysninger kan svar på din ansøgning forventes efter ca. 3 til 4 uger. (dog ikke i sommerferieperioden).


 

Følg Lions