Hjem - Lions Aars

Menu

Håndtering af persondata

SÅDAN BEHANDLER VI PERSONDATA - GDPR

Lions Club Aars behandler personoplysninger på følgende måde:

Såvel almindelige oplysninger, oplysninger om følsomme og fortrolige oplysninger, behandles i overensstemmelse med de politikker, der af Lions Danmark er indlagt på Lions Office.

I samme forbindelse også i overensstemmelse med de politikker og retningslinjer, der findes om databehandling.

Vi er bekendt med, at vi har oplysninger om os selv, andre medlemmer, oplysninger fra
ansøgere om donationer, donationsgivere, ansøgninger fra deltagere i YCE, Handicaplejre,
Young Ambassador og Lions Adventure, herunder deltagerlister og betalingsoversigter.

Samtlige disse oplysninger, som kan være almindelige oplysninger men også særlige
følsomme oplysninger, behandles i overensstemmelse med ovennævnte principper.
Vi er bekendte med registreredes rettigheder, herunder ret til sletning af oplysninger.
I tilfælde af brud på datasikkerhed indberetter vi i overensstemmelse med de gældende
forskrifter.

Påpasselige med alle persondata
Vi er påpasselig i forhold til opbevaring og anvendelse af alle persondata, og såfremt der
sker brud på en registreredes rettigheder, meddeler vi straks dette til DPO.

Dette gælder for medlemmer 
Politikker og regler for persondata er kommunikeret rundt til medlemmerne i vores klub, og disse er ligeledes informeret om rettigheder og pligter. Som medlem accepterer man, at klubben registrer almindelige oplysninger som navn, adresse, fødselsdato, mail og tlf. nummer på hvert enkelt medlem. Øvrige oplysninger omkring ægtefælle, arbejdsgiver er frivillige og kan altid ændres/slettes af medlemmet selv i Lions Office. Oplysninger bruges til medlemsregistrering overfor Lions Danmark og til brug for drift og kommunikation i klubben. Oplysningerne slettes senest 2 år efter udmeldelse af klubben.

Billeder på hjemmeside og sociale medier  
Almindelige situationsbilleder fra klubbens virke og fra klubbens sociale liv bliver som udgangspunkt frit lagt på hjemmesiden og sociale medier. Hvis et situationsbillede kan udstille eller krænke en person, sikrer vi samtykke inden offentliggørelse. Medlemmer kan selv uploade deres eget portrætbillede i Lions Office, og medlemmer er derfor selv ansvarlig for dette.

Behandlingen af oplysninger vil sandsynligvis ikke medføre risiko for registreredes
rettigheder eller frihedsrettigheder. Behandlingen er udelukkede lejlighedsvis.
Såfremt vi mod forventning skulle få oplysninger, der er særlig følsomme, behandles disse med særlig omhu.

Ansvarlig
Præsident og Vicepræsident af klubben er ansvarlig og kontaktperson med spørgsmål om persondata. Kontaktoplysninger på præsident eller vicepræsident kan findes under bestyrelsen.

Følg Lions