Hjem - Lions Aars

Menu

Hvad er Lions

Lions Club International

Lions Club er en ngo med mere end 50.000 klubber og med over 1,4 millioner medlemmer i 190 lande. Lions internationale formand (kaldet præsident), vælges for et år ad gangen blandt tidligere bestyrelsesmedlemmer, på det årlige convent. Lions Club startede i USA i 1917 som en sammenslutning af en række klubber, hvis medlemmer ville forene fritid, erfaring, viden og praktisk håndelag med ét eneste formål: At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker. Således er det blevet en grundholdning, at Lions hverken beskæftiger sig med politik eller religion, og mottoet er "We Serve" – "vi er til tjeneste". Denne idé blev realiseret af Melvin Jones. Allerede i 1920 blev navnet ændret til Lions Clubs International, da en Lions Club blev oprettet i Canada, og Lions Club dermed blev international. Lions Clubs International har støttet FN's arbejde siden organisationens grundlæggelse i 1945 hvor de blev inviteret til at bidrage til udformningen af FN-pagten.


Lions Club i Danmark

Lions Club kom til Danmark i løbet af 1950erne. I dag er der lidt over 5.850 medlemmer fordelt på ca. 300 Lions klubber i Danmark, Færøerne og Grønland. Landsledelsen sidder typisk, et år ad gangen og vælges blandt medlemmerne på årsmødet. Organisaationen i Danmark er bygget op omkring distrikter, Zoner og til sidst den lokale Lions klub. 
Såvel i Danmark som udlandet er Lions bygget op på at arbejde humanitært i et fællesskab, hvor den enkelte bruger af sin fritid og sine evner på at hjælpe, hvor der er hjælp behov. Lions klubberne i Danmark indtjener penge ved mange forskellige former for aktiviteter bestemt af klubben selv, hvorefter de bliver brugt til humanitært-, socialt- og kulturelt arbejde. Samlet uddeler Lions klubberne i Danmark årligt kontanter og udstyr for omkring 30 mill. Kroner. 

 

LEO – Lions ungdomsklubber 

LEO klubberne er en gren af Lions Club, forbeholdt unge mellem 16 og 30 år. Klubberne er oprettet i samarbejde med lokale Lions klubber, og kører efter samme principper som Lions klubberne, men er til dels anset som værende selvstændige klubber. I LEO har medlemmerne mulighed for at prøve kræfter med klub- og projektledelse. LEO klubberne og Lions har også et tæt samarbejde ved både lokale, og nationale begivenheder, f.eks. til de årlige Lions YCE lejre. LEO står på engelsk for Leadership (Ledelse), Experience (Erfaring), og Opportunity (Mulighed). Det er på verdensplan verdens største ungdomshjælpe-organisation, med mere end 160.000 medlemmer fra 140 lande. Der findes kun nogle få LEO klubber i Danmark - primært i de større byer.


Lokale klubber

Logo for gammel Aars KommuneDe lokaler klubber er selvstændige enheder og kan stort set selv bestemme alt omkring klubbens virke. I Danmark findes der blandede Lions klubber, klubber for kvinder og klubber for mænd. En Lions klub er bygget op ganske, som enhver anden forening med et antal medlemmer og en valgt bestyrelse, udvalg o.l. Der er dog den forskel, at bestyrelsesmedlemmer ofte kun sider for 1 år af gangen. Der kan dog laves undtagelser for dette. Baggrunden for den 1-årige periode er for at få en vis form for rotation i bestyrelsen. I klubben er der medlemsmøder én til to gange om måneden. Klubmøderne har en fast dagsorden og er delt op med socialt og kammeratligt samvær og den faglige del af Lions med information om klubbens virke siden sidst, planlægning og afvikling af aktiviter samt uddeling af indsamlede midler. 

Følg Lions