Hjem - Lions Aars

Menu

Hvordan bliver man medlem

Indmeldelse


Lions Club Aars har ikke fri indmeldelse, der er normalt for de fleste andre foreninger f.eks. idrætsforeninger. Flere Lions klubber begynder at have fri indmeldelse, men da vi Lions Club Aars aldrig har haft de store problemer med at få medlemmer, har vi valgt at fastholde, at alle nye medlemmer først skal igennem en godkendelsesprocedure via medlemsudvalget.

Denne lidt tunge proces har vi valgt af flere årsager:

  1. Styre vort medlemsantal. Vi ønsker at fastholde et medlemsantal mellem 40 og 50 medlemmer, da vi mener, at det giver den største udbytte for medlemmerne ved vore klubmøder.
  2. Bred repræsentation i lokalsamfundet, så klubben er en del heraf.
  3. Sikre, at folk er aktive, når de kommer – og at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe til med klubbens drift og aktiviteter.
  4. Man bliver tilbudt at deltage i et par klubmøder, før man tager den endelige beslutning omkring det at blive medlem.
  5. Man tildeles en sponsor/mentor i klubben, så man sikre sig, at man kommer godt ind i klubmiljøet og de aktiviteter, der er i klubben. 

Har man taget en beslutning om, at man gerne vil være medlem af Lions, er man meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller et medlem af klubben med sit ønske. Så kan du få en uforpligtende snak omkring det at være medlem i Lions Club Aars. Derefter kan vi sætte en indmeldelsesproces i gang.

De fleste medlemmer kommer ind i klubben ved at andre medlemmer anbefaler en. Der har måske været en løs snak omkring det ved en uformel lejlighed.

Hovedparten af de, der bliver medlem af Lions Club Aars, fortsætter deres medlemskab indtil helbredet ikke tillader det mere eller man fraflytter byen. I klubben gør vi meget for at fastholde medlemmer, så de bevarer den sociale forankring, der er i Lions. Kommer man ind i en periode i livet, hvor livet ser lidt trist ud f.eks. ved sygdom eller dødsfald i den nære familie, har klubben et omsorgsudvalg, der træder til og tager en snak med medlemmet eller samlever/ægtefælle til medlemmet.

Følg Lions