Hjem - Lions Aars

Menu

Klubbens værdier

Det vil vi gerne være kendt for i Lions Club Aars:

  at vi er en Lions klub, hvor der er et godt kammeratskab, gensidig forståelse af hinanden, og vi har et godt og tillidsfuldt social netværk med hinanden.

  At vi er en Lions klub, hvor man er aktiv i samfundets – specielt lokalsamfundets - medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd.

  At vi er en Lions klub, hvor alle medlemmer løfter i flok, så vi gør en forskel med vore donationer lokalt, regionalt og internationalt – uden frivillige ingen aktiviteter.

  At vi er en Lions klub, hvor vi er forsigtige med kritik og generøs med anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.

  At vi er en Lions klub, der er tro mod Lions formål og etik og er en seriøs samarbejdspartner til gavn for fælles mål.

Følg Lions