Hjem - Lions Aars

Menu

Nationalt

Donationer nationalt udgør normalt den mindste procentdel af donationer – omkring 5 til 15%. Dette begrundes med, at der er mange lokale Lions klubber, der donerer i deres lokalområde. De donationer der er på national regi, er ofte donationer via Lions Danmark og kommer ofte hvert år. Vi har dog nogle enkelte i eget regi også.

Af Nationale donationer de seneste år kan f.eks. nævnes:

Følg Lions